Jakość

Postrzegamy siebie jako dostawcę usług związanych z wszelkimi zagadnieniami wokół powierzchni Twoich produktów. Współpracujemy z naszymi Klientami na zasadach partnerskich i długoterminowo. Dla nas ta zasada jest podstawą najwyższej jakości.

Stawiamy na ekonomiczność poprzez nowoczesne procesy produkcyjne, ciągłe udoskonalanie technologii i procedur oraz konsekwentne podnoszenie kwalifikacji naszych specjalistów. Innowacyjna produkcja i wieloletnie doświadczenie gwarantują nam wysoki standard jakości. Tylko optymalny wynik jest dla nas wystarczająco dobry w interesie naszych Klientów.

Model działania

Skorzystaj z naszego doświadczenia i naszych kompetencji. Planujemy i prowadzimy zakłady i linie lakiernicze w halach produkcyjnych Klientów lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Dzięki naszym projektom wspieramy optymalny proces logistyczny. Wybierzcie Państwo nowoczesną relację klient-dostawca – a my wykorzystamy całą naszą kompetencję w zakresie powlekania powierzchni Państwa produktów.

Skorzystajcie z naszych elastycznych modeli działania w zakresie uszlachetniania Państwa produktów: Zoptymalizowane przepływy materiałów i usystematyzowana obsługa części gwarantują efektywne zaopatrzenie procesów produkcyjnych.

Chętnie udzielimy wsparcia w zakresie

 • planowanie linii lakierniczych
 • planowania przepływu materiałów dla linii lakierniczych i stanowisk montażowych
 • planowania finansowego
 • wsparcia w budowie linii lakierniczych
 • wsparcia przy rozruchu linii lakierniczych
 • tworzenia dokumentacji
 • przejmowania funkcji zarządczych i administracyjnych

Finansów

 • wstępnego finansowania spółki operacyjnej
 • zachowania płynności finansowej
 • możliwości alternatywnego wykorzystania funduszy
 • bezpieczeństwa kosztów i planowania kosztów wskutek ciągłych przepływów środków

Kosztów

 • obniżenia kosztów rozwoju i produkcji
 • obniżenia kosztów osobowych
 • korzyści skali poprzez łączenie usług spółki operacyjnej
 • oszczędności w planowaniu personelu
 • korzystniejsze warunki zakupu
 • centralna konserwacja
 • optymalizacji linii przez spółkę operacyjną

Technologii i produkcji

 • zwiększenia wydajności produkcji
 • skrócenia czasów produkcji
 • zdobywania i utrzymania specjalistycznej wiedzy
 • rozproszenia ryzyka związanego ze zmianą technologii/zmianami produkcyjnymi
 • wczesnej dostępności nowych technologii
 • skrócenia czasu reakcji w przypadku problemów z produkcją

Strategii i organizacji

 • skupienia się na kluczowych kompetencjach
 • ograniczenia złożoności
 • zmniejszenia nakładów na koordynację procesów
 • ograniczenia ryzyka związanego z dostępnością i terminami
 • poprawienia przejrzystości kosztów i usług
 • ograniczenia kosztów wynagrodzeń – inna struktura układów zbiorowych pracy
 • Jedna centralnie odpowiedzialna osoba do kontaktu

Logistyka

Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby odciążyć Państwa logistykę. Zachęcamy do skorzystania z naszej kompleksowej usługi odbioru i dostawy! Zajmiemy się odbiorem i dostawą części zgodnie z Państwa wymaganiami, czy to w konkretnym terminie (just in time), czy to w określonej kolejności (just in sequence), czy też w ramach usługi magazynowej, jak również bez względu na to czy w całej serii, czy w produkcji partiami. Dzięki naszej flocie pojazdów oferujemy Państwu najwyższą elastyczność.

Logistyka

Dostawca systemowy

Ostheimer-Akok oferuje Państwu wszystko z jednego źródła w zakresie uszlachetniania i powlekania powierzchni. Elastyczność jest naszą mocną stroną - od koncepcji procesów powlekania, poprzez powlekanie na zlecenie, aż do przejęcia całego procesu.

Wspieramy naszych klientów od pierwszego etapu konstruowania i projektowania aż do produkcji seryjnej.